Menu
HomeTeamsSchema'sClubinfoLid wordenSponsorenContact redactie zoeken

Voetbalquiz 2019

Bert en Rieks, met hulp van sidekick Harry, hadden er weer een mooie quiz van gemaakt. Vier thema's, eredivisie, EK/WK's, Champions League en een landen thema, vormden de vragen deze avond. Een petje op/petje af ronde, weliswaar met groene en gele kaarten, maakte de avond compleet. Met dank aan het kantine personeel voor een prima bedieining van drankjes en hapjes.
Een foto reportage is onder dit artikel op de site downloaden. Sommige foto's hebben een wat mindere resolutie, maar ze geven toch een goed beeld van het heftige denkwerk en het plezier onder de deelnemers.

Bijlagen
voetbalquiz2019

JUMBO-DZOH voetbalplaatjes bijna van start

Het is al weer even geleden dat alle spelende DZOH leden op de foto kwamen voor het voetbalplaatjes album. Dit was voor sommigen een hele opgave waarbij enkele teams ’s morgens al om 7.20 uur aanwezig moesten zijn! Gelukkig werd dit goed opgelost en waren er gezellige ontbijt initiatieven én het meest belangrijk, het album en de plaatjes zijn erg mooi geworden! Nog ongeveer 2 weken en dan start de Jumbo met de uitgifte van de voetbalstickers en kan de ‘verzamelwoede’ beginnen. Rond die datum ontvangen alle DZOH-voetballers die op de foto gekomen zijn op het wedstrijdsecretariaat een gratis album waar de stickers in geplakt kunnen worden.
Wij wensen iedereen alvast heel veel plezier met het verzamelen van alle voetbalplaatjes en hopen dat iedereen zijn boek vol krijgt én houd de website in de gaten voor de exacte datum waarop de gratis albums opgehaald kunnen worden!
Namens het bestuur, Monique Gooijer

Gezocht: JO11-, JO9- en JO8-teams voor het Oldenburger|Fritom Jeugdtoernooi bij DZOH

Ook dit seizoen zal er wederom het Oldenburger|Fritom Jeugdtoernooi worden georganiseerd bij voetbalvereniging DZOH uit Emmen. Het toernooi voor de JO9- en JO8-teams vindt plaats op zaterdag 15 juni. Het toernooi voor de JO11-teams vindt een week later plaats, namelijk op zaterdag 22 juni. De inschrijving voor de teams is geopend, mocht u met uw team willen deelnemen dan kunt u een mail sturen naar een van de volgende adressen:
Voor JO11-teams: jo11toernooidzoh@gmail.com
Voor JO9- en JO8-teams: jo9jo8toernooidzoh@gmail.com
Alle DZOH-teams uit de betreffende categorie zijn al ingeschreven voor deze toernooien.
De toernooicommissie

Nieuws van de Technische Commissie

Afgelopen woensdag is de technische commissie voor het eerst bij elkaar gekomen. Berry Hoogeveen heeft mij aangegeven dat hij, om persoonlijke redenen, geen tijd vrij kan maken voor de TC. Dit besluit respecteren wij uiteraard. In het eerste overleg is onder anderen een taakverdeling besproken. Alexander Boer zal als voorzitter van de TC fungeren. Daarbij is een onderverdeling gemaakt tussen: Onderbouw (O12 en lager), Middenbouw (O13 t/m O17), Bovenbouw (O19 en Senioren).
Verantwoordelijken voor de Onderbouw zijn Roy Stroeve en Johan Keen.
Verantwoordelijken voor de Middenbouw zijn Joey Rolink, Tim Aasman en Wout van Vilsteren.
Verantwoordelijken voor de Bovenbouw zijn Ginus Gangelhof en Alexander Boer.
Frank Schut is hierin ondersteunend.
Deze verantwoordelijken zullen op korte termijn alle Coördinatoren persoonlijk bijpraten over inhoudelijke zaken. Dit betekent dat de leeftijdscoördinatoren ten alle tijden bij deze personen terecht kunnen over operationele zaken in hun leeftijdscategorie. De bedoeling is om eerst de lopende zaken op te pakken en in het vervolg daarvan verder technisch beleid te ontwikkelen. Uiteraard houden wij onze leden en kader hiervan op de hoogte. 
Alexander Boer, namens de gehele TC

Opgelost: Problemen DZOH mails

De problemen met de DZOH emails (emails van en naar .dzoh mail adressen, bestuur en website), zijn opgelost. Mocht U nog problemen ondervinden, neem dan contact op met wimahuis@gmail.com.
Wim Ahuis, DZOH website

Copyright © 2019 DZOH.nl. Vragen, opmerkingen? Neem contact op met de redactie.
Sluit Menu